Tất cả
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
142,000đ