#5391

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: bò tót

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

500,000 CARD
350,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: bò tót

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Trái cao cấp
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn thiên
Clan: Không
350,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
135,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
140,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
125,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
142,000đ
Cả clan
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
1,000,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
600,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
150,000đ