#5166

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: cao su

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

600,000 CARD
420,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: cao su

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sáp
Clan: Không
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Clan: Không
120,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Clan: Không
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
169,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
150,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
130,000đ
Trái cao cấp
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn thiên
Clan: Không
350,000đ