#4039

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: cát

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

1,400,000 CARD
980,000 ATM

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: cát

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
150,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Lửa
Clan: Không
900,000đ
Tặng ae thêm clan lv9
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Clan: Không
300,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
500,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Clan: Không
200,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Server 3
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
170,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
500,000đ