#2141

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: sáp

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

300,000 CARD
210,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: sáp

Clan: Không

Level Skill: Skill cấp 15 -20

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
125,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
142,000đ
Cả clan
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
1,000,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
600,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
150,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
1,400,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Lửa
Clan: Không
900,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
400,000đ